Shkolla e Gjuhës Shqipe dhe e Trashëgimisë 'Besa' i hapi dyert e saj në Mars të vitit 2006. Qëllimi i shkollës është që fëmijët Shqiptarë të ruajnë gjuhën dhe traditat e vendit tonë. 

Klasat zhvillohen të Dielave në UMASS Boston. Programi i shkollës bazohet në metodologjinë për mësimin e Gjuhës Shqipe që përdoret në Shqiperi. Klasat janë të ndara në 6-10 nxënës për të siguruar cilësinë e mësimdhënjes dhe përqëndrimin e nxënësve. ​

Në klasën e Gjuhës Shqipe ne afrojmë 4 nivele: Parashkollor, Para-Abetare, Abetare, Gjuhë dhe Lexim ​

Përveç mësimit shkollor, ne kemi klasa valleje nën drejtimin dhe përkushtimin e Zotit Bashkim Braho. 

Shkolla i fton të gjithë prindërit që jetojnë në Boston dhe përreth t'i regjistrojnë fëmijët, jo vetëm që ata të mësojnë shkrimin dhe leximin, po edhe që të njihen me bashkëatdhetarët e moshës së tyre.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Shkolla e gjuhës dhe e trashëgimisë "Besa"

Parashkollorët

Go to link