Orari dhe Aktivitetet e Shkollës

School Day - Last day of 3rd Term
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day - First Day of 3rd Term
University of Massachusetts Boston
School Day - Last Day of 2nd Term
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day - Christmas Celebrations
University of Massachusetts Boston
School Day - Start of 2nd Term
UMass Building 6
School Day - Last Day of 1st Term
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
School Day
University of Massachusetts Boston
Halloween - Shortened School Day
University of Massachusetts Boston
School Event - TBD
University of Massachusetts Boston
School Picnic
Blue Hills Reservation

Shkolla e gjuhës dhe e trashëgimisë "Besa"