Orari dhe Aktivitetet e Shkollës

 • School Day - Last day of 3rd Term
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day - First Day of 3rd Term
  University of Massachusetts Boston
 • School Day - Last Day of 2nd Term
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day - Christmas Celebrations
  University of Massachusetts Boston
 • School Day - Start of 2nd Term
  UMass Building 6
 • School Day - Last Day of 1st Term
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Day
  University of Massachusetts Boston
 • Halloween - Shortened School Day
  University of Massachusetts Boston
 • School Event - TBD
  University of Massachusetts Boston
 • School Picnic
  Blue Hills Reservation

Shkolla e gjuhës dhe e trashëgimisë "Besa"