Parashkollorët

Klasat e gjuhës shqipe zhvillohen:

  • Të dielave ora 10-12pm 

  • Për fëmitë e moshës 2-5 vjeç 

Objektiva dhe qëllimi i klasës është: ​

  1. Zhvillimi i gjuhës së folur shprehëse

  2. Zhvillimi i dëgjimit dhe kuptimit te gjuhës

  3. Zhvillimi i konceptit numerik

  4. Njohja e numrave në gjuhën shqipe

  5. Zhvillimi grafo-motor