Abetare

Klasat e Abetares zhvillohet:

  • Të Dielë ora 10-11:15pm 

  • Për fëmitë e moshës 5-9 vjeç 

 

Metoda është e bazuar në sistemin e Shkollave në Shqipëri.

 

Qëllimi është që: ​

  1. Fëmijët mesojne shkronjat e Alfabetit Shqip

  2. Fëmijët të fillojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe kuptojnë shqip