Gjuha dhe Letërsia Shqipe 

Klasat e Gjuhës Shqipe zhvillohen:

  • Të Dielë ora 10-12pm 

  • Orën e parë fëmijët mësojnë gramatikë dhe praktikohen me diktim nga pjesë të ndryshme letrare

  • Orën e dytë fëmijët lexojnë Letërsi dhe Histori

  • Mosha e fëmijëve në këtë nivel është 10-12 vjeç.

Metoda është e bazuar në sistemin e Shkollave në Shqipëri.

 

Qëllimi është: 

  1. Njohja dhe mesimi i rregullave gramatikore te Gjuhes Shqipe. Zhvillojmë gramatikën dhe leximin e gjuhës Shqipe tek fëmija

  2. Të edukojmë fëmijët për Letërsinë Shqiptare dhe autorët e njohur Shqiptarë.