Niveli Parashkollor

Klasa për parashkollorët zhvillohet:

 • Të Dielë ora 10-12pm 

 • Për fëmijët e moshës 2-5 vjeç 

Objektiva dhe qëllimi i klasës është: ​

 1. Zhvillimi i gjuhës së folur shprehëse

 2. Zhvillimi i dëgjimit dhe kuptimit të gjuhës

 3. Zhvillimi i konceptit numerik

 4. Njohja e numrave në gjuhën shqipe

 5. Zhvillimi grafo-motor

Niveli i Abetares

Klasa e Abetares zhvillohet:

 • Të Dielë ora 10-11:15pm 

 • Për fëmijët e moshës 5-8 vjeç 

Metoda është e bazuar në sistemin e Shkollave në Shqipëri. Qëllimi është që: ​

 1. Fëmijët të mësojnë shkronjat e alfabetit 

 2. Fëmijët të fillojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe kuptojnë gjuhën shqipe

Niveli i Gjuhës dhe Letërsisë

Klasa e Gjuhës Shqipe zhvillohet:

 • Të Dielë ora 10-12pm 

 • Mosha e fëmijëve në këtë nivel është 9-12 vjeç

Metoda është e bazuar në sistemin e shkollave në Shqipëri. Qëllimi është: 

 1. Njohja dhe mësimi i rregullave gramatikore të Gjuhës Shqipe

 2. Përvetësimi i gramatikës dhe leximit të gjuhës shqipe

 3. Edukimi i fëmijëve për letërsinë shqiptare dhe autorët e njohur shqiptarë

Please reload