Shkolla e gjuhës dhe e trashëgimisë "Besa"

Orari dhe Aktivitetet e Shkollës

Termi i parë

Shtator: 16, 23, 30

Tetor:     7, 14, 21, 28 (Halloween Party)

Nëntor:  4, 11, 18

Termi i dytë

Dhjetor: 2, 9, 16 (Christmas Party)

Janar:    6, 13, 20, 27

Shkurt:  3, 10, 24

Termi i tretë

Mars:    10, 17, 24, 31

Prill:       7, 21

Maj:       5, 19

Qershor: 2, 9, Piknik me 16 ose 23