Klasat zhvillohen në ndërtesën 6 në hartën e mëposhtme:

Nëse keni pyetje apo nevojë për të dhëna të tjera

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Ju faleminderit!

Tel: 617.306.2970

Email: ShkollaShqipeBoston@gmail.com