Shkolla e gjuhës dhe e trashëgimisë "Besa"

Klasat zhvillohen në ndërtesën 6 në hartën e mëposhtme:

Nëse keni pyetje apo nevojë për të dhëna të tjera

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Tel: 617-838-2107

Email: ShkollaShqipeBoston@gmail.com