Matematika

Klasa e Matematikës zhvillohet:

  • Dielë ora 12-1pm 

  • Për nxënësit çdo niveli

Metoda është e bazuar në sistemin e Singaporit. 

 

Qëllimi është

  1. Analizojmë nivelin e çdo fëmije dhe t'ju japim probleme jashtë programit shkollor

  2. Të zhvillojmë kureshtjen dhe interesin për Matematikën dhe Logjikën

  3. Të ndihmojmë me mosnjohuri që nxënësit mund të kenë