Viti shkollor ka tre term me 10 javë secili.

 

Pagesa për një nxënës është:

  • $125 për një term, një klasë (Parashkollor, Abetare, Gjuhë, Valle)

  • $150 për një term për klasën e Matematikës 

Ulje të pagesës bëhen duke u bazuar në të ardhurat familjare dhe numrit të fëmijëve të regjistruar.

 

Ju lutemi na shkruani nëse keni pyetje mbi uljet e pagesës.

Për tu regjistruar, plotësoni Forlumarin e mëposhtëm dhe dërgojeni me email tek: ShkollaShqipeBoston@gmail.com